ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขที่บัญชีธนาคารโอนเงินฝาก/ชำระเงิน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ธ. กรุงไทย 809-1-44300-5
ธ. กรุงเทพ 378-0-12730-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา 247-1-09100-4
ธ. ธนชาติ 364-2-11588-7
ธ. ไทยพาณิชย์ 858-2-13503-6
ธ. ธกส. 01-060-2-30550-5
ธ. ออมสิน 020-0-1601471-2
ธ. อิสลาม 077-1-03494-6
ธ. ธอส. 129-11-001522-6
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ %
เงินกู้สามัญ 1 5.85
เงินกู้สามัญ 2,3 5.85
เงินกู้สามัญ 4 5.75
เงินกู้สามัญ โควิด 3.50
เงินกู้สามัญ 6 4.60
เงินกู้สามัญ 7 5.75
เงินกู้สามัญ 8 5.85
เงินกู้สามัญ 9 5.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.85
เงินกู้พิเศษ 5.00
เงินกู้สามัญ 53.50
เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ(COVID-19)4.60
เงินกู้สามัญกระตุ้นเศรษฐกิจ (ส.ก.)
5.85
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00
เงินฝากออมทรัพย์ 2.25

คณะกรรมการบริหาร